Προκηρύξεις

Το  ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ έχοντας υπ΄ όψη: Τις διατάξεις της από 27 Δεκεμβρίου 1960 διαθήκης του Μιλτιάδη Γ. Εμπειρίκου, δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10η Ιουλίου 1963. Το Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ…

Read moreΚανονισμός Εμπειρίκειου Βραβείου & Οικονομικών Ενισχύσεων

Α΄ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ   Το βραβείο αυτό απονέμεται σε 2 Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα συνέβαλαν με νέες επιστημονικές εργασίες και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών της Ιατρικής,…

Read more